§ 15.  Massiaru jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

 (1) Massiaru jahipiirkonna pindala on 13 190 hektarit.

 (2) Massiaru jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

  Massiaru jahipiirkonna piir läheb endise Ikla–Riiselja raudtee ning Häädemeeste–Tõitoja maantee ristumiskohast mööda Häädemeeste–Tõitoja maanteed Kotisoo teeni, jätkudes mööda Kotisoo teed Pärnumaa metskonna kvartali LS151 idasihini ning mööda kvartalite LS151, LS201 ja LS218 ida- ning kvartali LS218 lõunasihti Rannametsa jõeni; edasi mööda Rannametsa jõge Tali–Asuja maanteeni; seejärel mööda Tali–Asuja maanteed Pikksaare teeni ning mööda Pikksaare teed Kõveri ojani; sealt mööda Kõveri oja Massiaru–Tuuliku–Tali maanteeni, jätkudes mööda Massiaru–Tuuliku–Tali maanteed Tuuliku teeni ning mööda Tuuliku teed Eesti Vabariigi piirini; siis mööda Eesti Vabariigi piiri Käära teeni; siitpeale mööda Käära teed Asuja–Massiaru–Majaka maanteeni; teeristist mööda Asuja–Massiaru–Majaka maanteed Kalme ojani, jätkudes mööda Kalme oja Ikla–Riiselja endise raudteeni ning mööda endist Ikla–Riiselja raudteed Häädemeeste–Tõitoja maanteeni.

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/113062014011#para15