Jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise teade

Avaldamise algus: 07.02.2022
Avaldamise lõpp: tähtajatu

Keskkonnaamet avaldab teadaande jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Massiaru Jahiselts (registrikood: 80058350) (aadress Pärnu
maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla, Uue-Lepistu, 86019) väljastatud jahipiirkonna
kasutusõiguse loa nr PÄ-7, kehtivusega kuni 04.02.2032.

Jahipiirkond asub Pärnu maakonnas. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri
avalikus teenuses aadressil https://keskkonnaportaal.ee/register/hunting-area/7382427 või Metsaregistri
avaliku teenuse kaudu aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega sh nt jahipiirkonna kaardiga on võimalik tutvuda
Keskkonnaameti Pärnu kontoris aadressil Roheline 64, 80010 Pärnu, üldtelefon 662 5999. Kontaktisikuks
on jahinduse spetsialist Ivar Marlen, tel 53040354, e-posti aadress: ivar.marlen@keskkonnaamet.ee.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad https://adr.envir.ee/et/document.html?id=764b70b7-ff1e-4217-a9b0-661b1b48dc67.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr PÄ-7 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav
aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/7739879.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1881733

teadaanne_1881733 (2) (1)