Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele võib meie riigis jahti pidada välisriigi kodanik, kes omab jahitunnistust ja relvakandmisluba.

Jahitunnistus:

Välisriigi kodanikule väljastatakse Eestis asuva jahipiirkonna omaniku või kutsuja taotlusel välismaalase jahitunnistus. Jahitunnistusi annab välja EJS keskus või tema poolt volitatud jahindusklubi.

Suuruluki laskekatse tunnistus:

Kui laskekatse on sooritatud oma elukohariigis ja selle sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui 2 aastat on võimalik taodelda ka suuruluki laskekatse tunnistust.(Jahiseadus: § 42 (4) Kui isikule on välisriigis väljastatud suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist kinnitav tunnistus ja viimase laskekatse sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat, ei nõuta temalt suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist) Kui välisriigi kodanikul ei ole suuruluki laskekatse sooritatud, on tal võimalik see sooritada Eestis. Suuruluki laskekatseid saab sooritada lasketiirudes, mis on Eesti Jahimeeste Seltsi lepingupartnerid.

Jahirelva üle piiri toomine:

Välismaalane saab üle piiri tuua oma relva, juhul kui tal on oma maa vastava asutuse poolt välja antud Euroopa Liidu relvapass. Relva võib ka laenata kohalik jahimees jahipidamiseks.

Välisriigi kodaniku jahitunnsituse hind:                                                14 eurot

Suuruluki laskekatse tunnistus:                                                             3 eurot

Jahipidamise õiguse tasu (kuidas tasuda leiate siit)                            10 eurot

Välisriigi kodanikul tuleb ära täita järgnev ankeet: