Jahimeheks saamiseks:

  1. Vali omale sobiv jahitunnistuse taotleja koolitus.
  2. Läbi koolitus, mis lõppeb nelja eksamiga (kooli ja riigi teooriaeksam) ning kahe laskekatsega.
  3. Kui oled omandanud jahitunnistuse tuleks teha elukohajärgsesse politseiprefektuuri taotlus relvakandmise loa saamiseks.
  4. Soorita relvaeksam.

Info tulevastest jahitunnistuste koolitustest leiate EJS-i kodulehelt.

Jahitunnistuse eksamikeskkonnaga saab tutvuda siin.

Relvaeksami eksamikeskkonnaga saab tutvuda siin.